Από ομιλία στο «FILIPPOS XENIA» Σερρών 13/5/2009

March 12 15:30 2015 Print This Article

Το 1927 ο Ιωάννης Γεννάδιος επαναφέρει το θέμα στη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου. Στην απάντηση που έλαβε μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: «Η Καρυάτις επιστρεφόμενη ήθελε πάθει, ενώ εν τω Βρετανικώ Μουσείω είναι ασφαλής…»

Το πόσο «ασφαλής» είναι σήμερα η Καρυάτιδα στο Βρετανικό Μουσείο έχω την προσωπική μου άποψη την οποία εξέθεσα σε επιστολή μου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  3/7/2002 και στο γερμανικό περιοδικό ΝΕΑΡΟΝ. Κατά την επίσκεψή μου στο Βρετανικό Μουσείο τον Ιούλιο 2002 διαπίστωσα ότι στην αίθουσα 19, όπου φυλάσσεται η Καρυάτιδα, οι επισκέπτες είχαν όλη την άνεση να περιεργαστούν με τα δάχτυλα τους τις εύθραυστες πτυχώσεις των ενδυμάτων της, να την αγκαλιάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί της.                                                                              Αυτές οι σκηνές εξελίσσονται καθημερινώς σε τέτοιο βαθμό που ένιωσα την ανάγκη όσες φορές βρέθηκα εκεί να αναλάβω χρέη φύλακα αποτρέποντας τους επισκέπτες να την αγγίξουν.

Ε.Φ.