Από ομιλία στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά 13/5/2006

March 18 15:58 2015 Print This Article

8Όταν μετά από πολλές περιπέτειες τα Γλυπτά της Ακρόπολης έφτασαν στο Λονδίνο, ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων. Επίσημα πρόσωπα, εξέφρασαν την θλίψη τους που ένας Άγγλος σε αξιοσέβαστη θέση και εκπρόσωπος του Στέμματος προέβη σε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις.

Ο Hugh Hammersly πρότεινε στην Βρετανική κυβέρνηση να αγοράσει τα Γλυπτά από τον Έλγιν με σκοπό τη φύλαξη τους και όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες να επιστραφούν στη χώρα όπου δημιουργήθηκαν. Θεωρήθηκε δε απαραίτητο ότι πρέπει να γνωστοποιηθεί ότι η Βρετανία κρατά και φυλάσσει τα γλυπτά μέχρις ότου ζητηθούν από τους τωρινούς ή μελλοντικούς κυρίους της Αθήνας, δεσμεύεται δε να τα επιστρέψει χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις και διαπραγματεύσεις.

Ε.Φ.